Reklama

Liderzy obszarów wiejskich z byłego województwa sieradzkiego spotkali się, aby m.in. podnieść swoje kompetencje, aktywizować działania i mieszkańców wsi, rozwijać przedsiębiorczość na wsi i integrować środowisko lokalnych liderów.

Łask