Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Betlejemskie Światło Pokoju na stałe wpisało się w tradycję bożonarodzeniową. Harcerze od blisko 30 lat przekazują symboliczny płomyk ognia, który jest zapalany w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Także w tym roku harcerze z Hufca ZHP w Sieradzu przekazali betlejemskie światełko naszej telewizji. Niech ciepło ognia betlejemskiego zagości za naszym pośrednictwem w Państwa domach!

Sieradz Zduńska Wola ŁaskPartnerzy