W Sieradzu po raz piąty spotkali się przedstawiciele jednostek OSP z terenu Powiatu Sieradzkiego oraz samorządowcy. Na obradach podsumowano mijającą kadencję, wybrano nowy zarząd i uhonorowano zasłużonych strażaków. Nasi rozmówcy zgodnie podkreślali, jak duże znaczenie w działaniach ratowniczych mają druhowie ochotnicy.