Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

W związku z otrzymanymi niepokojącymi informacjami od mieszkańców zasobów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczącymi prób wyłudzenia pieniędzy za montaż rzekomych czujników gazu w mieszkaniach, Spółdzielnia przypomina, że wszelkich przeglądów gazowych, elektrycznych, kominiarskich dokonują firmy, które mają podpisane umowy ze Spółdzielnią, posiadają stosowne upoważnienia i nie pobierają żadnych opłat. Przed przystąpieniem do wykonywania przeglądów wywieszane są ogłoszenia w gablotach na klatkach schodowych. Apelujemy do Państwa o ostrożność!!!

SieradzPartnerzy