Zapraszamy na program „Ważne dla Gminy Błaszki”, w którym burmistrz Piotr Świderski mówił o likwidacji szkód i szacowaniu strat po trąbie powietrznej, która przeszła przez gminę w lutym. Włodarz przedstawił także planowane inwestycje.