Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z afazją, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek podejmuje działania o charakterze opiekuńczym, edukacyjnym, rewalidacyjnym, terapeutycznym i wychowawczo-profilaktycznym, dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków.

ŁaskPartnerzy