Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Za nami jedna z ważniejszych sesji Rady Powiatu w Sieradzu. Na niej radni głosowali w sprawie przyznania absolutorium Staroście Sieradzkiemu. Mimo głosów opozycji Mariusz Bądzior uzyskał absolutorium.

SieradzPrezydent z absolutorium

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz

» Prezydent z absolutorium

Partnerzy