Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Kolejny raz uczniowie z sieradzkiej szkoły pokazali, że kreatywność i ambicja popłacają. Dzięki swoim ciekawym pomysłom i ciężkiej pracy sieradzka młodzież została nagrodzona w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

SieradzMikrogranty przyznane

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz

» Mikrogranty przyznane

Dni Wróblewa – ogłoszenie

OGŁOSZENIA

Sieradz

» Dni Wróblewa – ogłoszenie

Partnerzy