Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Sięgamy do wiedzy specjalisty, który wyjaśnia jaka jest różnica pomiędzy kraszanką a pisanką, czym jest gaik i pasyjka. Co oznaczają w polskiej tradycji?

SieradzŻyczenia ks. kanonika Piotra Pirka

SPRAWY SPOŁECZNE

Łask

» Życzenia ks. kanonika Piotra Pirka

Triduum Paschalne – liturgiczne znaczenie

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Triduum Paschalne – liturgiczne znaczenie

Życzenia Posła Cezarego Tomczyka

OGŁOSZENIA

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Życzenia Posła Cezarego Tomczyka

Życzenia Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego

OGŁOSZENIA

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Życzenia Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego

Łódzkie na Plus – odc. 12/2024

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Łódzkie na Plus – odc. 12/2024

Partnerzy