Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Po raz drugi w tym roku odbyła się zbiórka krwi w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażaków” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. Frekwencja była skromniejsza, jednak udało się zebrać wiele litrów życiodajnego płynu dla potrzebujących.

SieradzSpot – podsumowanie perspektywy

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot – podsumowanie perspektywy

Spot „Komunikacja”

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot „Komunikacja”

Spot „Przedszkole”

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot „Przedszkole”

EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz Zduńska Wola Łask

» EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

Partnerzy