Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizował dla sieradzkich seniorów wycieczkę do Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Uczestnicy spędzili czas na zwiedzaniu, spacerach, rozmowach i integracji przy wspólnym posiłku.

SieradzSpot – podsumowanie perspektywy

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot – podsumowanie perspektywy

Spot „Komunikacja”

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot „Komunikacja”

Spot „Przedszkole”

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot „Przedszkole”

EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz Zduńska Wola Łask

» EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

Partnerzy