Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Odpady lądują w konkretnych pojemnikach, a co z odpadami problemowymi? Wielkogabarytowymi, niebezpiecznymi, budowlanymi czy sprzętem elektrycznym? Możemy je dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej.

SieradzPartnerzy