Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

W Warcie odbyło się kolejne spotkanie, na którym marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień podpisał umowy z włodarzami gmin i miast na przekazanie środków na rewitalizację targowisk. W całym kraju na ten cel przeznaczono ponad 177 milionów zł. z czego blisko 16 milionów zł. otrzymało woj. łódzkie.

SieradzPartnerzy