Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Podczas walnego zgromadzenia Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęto kilka uchwał. Dyskutowano także m.in. o dalszych kierunkach rozwoju.

SieradzPartnerzy