Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Szpital Wojewódzki w Sieradzu jest Szpitalem II poziomu zabezpieczenia i jest zobowiązany do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS- Co V-2, którzy wymagają leczenia w warunkach szpitalnych.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 października 2020 r. polecającą Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu zapewnienie 35 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS- Co V-2, w tym łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, od dnia 17.10.2020 roku w miejscu Oddziału Chorób Wewnętrznych rozpocznie funkcjonowanie Oddział Obserwacyjno- Zakaźny . Oddział jest przeznaczony do leczenia pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-Co V-2.

Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu od dnia 16 października 2020 roku wstrzymane zostaną przyjęcia planowe do oddziałów szpitalnych oraz planowane zabiegi operacyjne w Szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7. Wyłączone z wstrzymania przyjęć planowych są następujące oddziały: Otorynolaryngologiczny, Okulistyczny oraz Reumatologiczny. W pozostałych oddziałach ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje Ordynator/Kierownik oddziału biorąc pod uwagę ryzyko odroczenia procedury medycznej dla zdrowia pacjenta.

Nadal wstrzymane są wszystkie przyjęcia do Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc i Oddziału Medycyny Paliatywnej.

SieradzPartnerzy