Zapraszamy na „Blok Programowy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zobaczycie, co działo się w wakacje w Spółdzielczym Domu Kultury. Placówka zaprezentuje także swoją ofertę na zbliżający się wielkimi krokami rok szkolny. Będziecie mieli ponadto okazję usłyszeć piosenki w wykonaniu podopiecznych Pana Jarosława Miłka.