Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

W majowym wydaniu audycji „Blok Programowy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, rozmawialiśmy m.in. o trwającej budowie bloku mieszkalnego, o zagospodarowaniu terenów zielonych przy osiedlach oraz o wydarzeniach kulturalnych w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu.

SieradzSieradz bierze oddech

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz

» Sieradz bierze oddech

Przegląd sportowy 24.05.2017

SPORT

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Przegląd sportowy 24.05.2017

Partnerzy