Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Wójt Gminy Sieradz podczas ostatniej sesji przedstawił raport o stanie gminy. Dokument stanowi gruntowne źródło wiedzy o Gminie i podjętych przez nią działaniach. Stwarza samorządom możliwość zaprezentowania informacji o realizacji celów, podejmowanych działaniach i osiągniętych celach.

SieradzSpot – podsumowanie perspektywy

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot – podsumowanie perspektywy

Spot „Komunikacja”

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot „Komunikacja”

Spot „Przedszkole”

Sieradz Zduńska Wola Łask

» Spot „Przedszkole”

EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz Zduńska Wola Łask

» EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

Partnerzy