Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Sieradz, radni przyjęli lokalny program osłonowy „Koperta życia”. Koszt zakupu kopert wyniósł około 2 600 zł brutto, Gmina Sieradz będzie miała do rozdysponowania 500 sztuk. Do porządku obrad zgłoszono propozycję przegłosowania rozdysponowania tzw. „opasek życia”. Radni odrzucili wniosek.

WNIOSEK odnośnie „Koperty życia” należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu, pokój nr 10 w Urzędzie Gminy w godzinach 7:30 do 15:30. Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się, mogą skontaktować się z GOPS-em pod numerem telefonu: 43 827 60 27, w celu przystąpienia do programu i nabycia pakietu „Koperta życia”. W takich sytuacjach wniosek do wypełnienia oraz pakiet zostanie dostarczony prze pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas obrad, była też próba wprowadzenia do porządku obrad przez radną Renatę Zasińską przyjęcia – razem z kopertami – również opasek życia. Po odrzuceniu propozycji, na sali rozpoczęła się dyskusja na temat opasek życia.

Wniosek o opaski życia ma być procedowany na następnej sesji. Jednak Urząd Gminy podjął działania.

Wójt Gminy Sieradz na wniosek Kierownik GOPS Sieradz w dniu 30 stycznia 2024 roku złożył zapotrzebowanie na przyznanie dofinansowania 30 Opasek Życia dla Seniorów do Wojewody Łódzkiego w ramach Korpusu wsparcia dla Seniorów na rok 2024. Zadanie to finansowane jest z budżetu Państwa w wysokości 80%.

– poinformowała nas w wiadomości e-mail radna Rady Gminy Sieradz – Renata Zasińska.

SieradzGRUPA TUBĄDZIN

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz

» GRUPA TUBĄDZIN

PKS Sieradz zaprasza

OGŁOSZENIA

Sieradz

» PKS Sieradz zaprasza

EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

SPRAWY SPOŁECZNE

Sieradz Zduńska Wola Łask

» EKO-WIATR Bis – kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych

Partnerzy