Programy premierowe w poniedziałki, środy oraz piątki, zapraszamy!

Reklama

Za nami Walne Zgromadzenie Delegatów Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, które w tym roku odbyło się w Sieradzu. Głównym punktem spotkania był wybór nowego przewodniczącego „Solidarności” Regionu Łódzkiego. W Zgromadzeniu wziął udział także przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności, Piotr Duda.

SieradzPartnerzy